สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง จำนวน เงินเดือน วันที่ประกาศ

วิศกรฝ่ายขาย (เปิดรับ 10 ตำแหน่ง)

Major Roles & Responsibilities:- Provide support and service to customers and sales personBuild and maintain relationship with customersIdentify technical issues from customers....

10 ตามการตกลง 24/07/2014 สมัครงาน
view