สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กรีนไบออกไซด์ (Clo2) - การกัดกร่อน

กรีนไบออกไซด์ (Clo2) - การกัดกร่อน

การกัดกร่อน

ในอดีตการใช้คลอรีน มีข้อจำกัด เช่น ต้องลงทุนด้านอุปกรณ์เครื่องมือ

การใช้งานที่ซับซ้อนที่ก่อให้เกิดอันตราย การควบคุมด้านความปลอดภัย

ซึ่งคลอรีน จะประกอบด้วย คลอรีน คลอไรด์ และคลอเรต

ผลของการใช้คลอรีน โดยใช้วิธีการแบบดั้งเดิม 

มีสารมีฤทธิ์ก่อให้เกิดการกัดกร่อน คลอรีนไดออกไซด์

ประกอบด้วยกรดโซเดียมคลอไรด์ หรือเรียกอีกอย่างว่า

คลอรีนไดออกไซด์เสถียร  ซึ่งมีฤทธิ์กัดกร่อนสูง

คลอรีนไดออกไซด์บริสุทธิ์ อยู่ในรูปของของเหลว

มีคุณสมบัติเป็นแก๊สที่ผสมกับน้ำซึ่งไม่มีสารออกฤทธิ์กัดกร่อน

คลอรีนไดออกไซด์ไม่มีสภาพกรด 

ยังคงคุณสมบัติเดิม

บริษัท ไฮโดร ไบโอ จำกัด ร่วมกับพันธมิตรแถบยุโรป eOx

ได้พัฒนาวิวัฒนาการ และวิธีการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

โดยปราศจากความยุ่งยาก ใช้ต้นทุนน้อย ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน

และเราเรียกสารนั้นว่า “กรีนไบออกไซด์” 

view