สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ กรีนไบออกไซด์(Green Bioxide)

1.    กรีนไบออกไซด์คืออะไร

- กรีนไบออกไซด์ คือ คลอรีนไดออกไซด์ ที่ผสมสาร 2 ตัวเข้าด้วยกัน ความเข้มข้นบริสุทธิ์ 99.9% ใช้ผสมในน้ำเพื่อฆ่าเชื้อโรค วิธีการของกรีนไบออกไซด์  จะแตกต่างกับวิธีการของคลอรีนไดออกไซด์แบบดั้งเดิม (ใช้เครื่องกำเนิดคลอรีนไดออกไซด์) โดยสิ้นเชิง วิธีการของกรีนไบออกไซด์ สามารถสร้างคลอรีนบริสุทธิ์ได้ถึง 99.9% ส่วนวิธีการของคลอรีนไดออกไซด์แบบดั้งเดิม (ใช้เครื่องกำเนิดคลอรีนไดออกไซด์) สร้างได้เพียง 30-40% อีกทั้งยังสร้างสาร Trihalomethane และ Halo Acetic Acid ที่ก่อให้เกิดอันตรายอีกด้วย       

กรีนไบออกไซด์ ไม่ก่อให้เกิดโทษ เป็นเคมีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมั่นใจได้ในคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล EN12671 ไม่เกิดอันตรายอีกด้วย

กรีนไบออกไซด์ รูปแบบของเหลว, สามารถผสมความเข้มข้นได้ตรงตามความต้องการในการใช้งานของแต่ละอุตสาหกรรม 

2. กรีนไบออกไซด์ แตกต่างกับการฆ่าเชื้อธรรมดาอย่างไร          

- กรีนไบออกไซด์ 0.75 เหมาะกับระบบฆ่าเชื้อในน้ำ ป้องกันการเกิด สารอินทรีย์ รวมถึงแบคทีเรีย, อีโคไล, เชื้อรา ,โปรโตเซน, actinomycetes, Salmonella, Legionella และอื่นๆ

การศึกษาที่หลากหลายเกี่ยวกับแก๊สคลอรีน

- การใส่คลอรีน lye ลงในน้ำเป็นวิธีเบื้องต้นในการควบคุม สารปนเปื้อนจุลินทร์ ซึ่งสร้างสารก่อมะเร็ง เช่น                คลอโรฟอร์ม, Trihalamethanes (THMs), คลอเรต, คลอไรด์, Haloacetic Acids(HAAs), Mutagen X(MX)และ อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและ มีค่า Ph ที่ไม่แน่นอน 

ทำไมควรหลีกเลี่ยงการใช้คลอรีนคลอไรด์ แบบดั้งเดิม (โดยใช้เครื่องกำเนิดคลอรีนไดออกไซด์)

- การใช้คลอรีนไดออกไซด์แบบดั้งเดิม ต้องมีการลงทุนในส่วนของอุปกรณ์เพิ่มเติม บริษัทต้องเพิ่มกฎระเบียบด้านความปลอดภัย การขอใบอนุญาตในการติดตั้งอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการอบรมบุคลากร อีกทั้งคลอรีนมีฤทธิ์กัดกร่อนสูง มีผลตอบแทนธุรกิจเพียง 50-70% หากใช้กรีนไบออกไซด์ สามารถแก้ปัญหาได้ครอบคลุมทั้งหมด ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น

ข้อดีและผลประโยชน์เมื่อเลือกใช้ กรีนไบออกไซด์

- ประเทศแถบยุโรปมีมาตรฐานการนำเข้าอย่างเข้มงวด การใช้คลอรีนในกระบวนการผลิต เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาการนำเข้าของพวกเขา การใช้กรีนไบออกไซด์ ในการผลิตมีโอกาสเข้าถึงตลาดยุโรปได้มากกว่าเพราะไม่เป็นอันตราย ไม่ก่อสารพิษใช้สารในปริมาณน้อยเพราะมีความเข้มข้นถึง 99.9% ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย ผู้บริโภคสมัยนี้ได้เล็งเห็นปัญหา และรวมตัวกันใส่ใจด้านความสะอาด ความปลอดภัย ในการบริโภคน้ำ ในบ้านของตน เช่นกัน

ประโยชน์ที่ได้จากการจัดการไมโครชีวภาพ

- กรีนไบออกไซด์ กำจัดได้ รวดเร็วและมีความเข้มข้น มีปฏิกิริยาที่รวดเร็วกว่าคลอรีน 10 เท่า มีประสิทธิภาพในค่า ph 4-10 และไม่ก่อให้เกิดสารพิษเหมือนคลอรีน

ผลดีต่อสิ่งแวดล้อม

- ไม่มีสารตกค้างอินทรีย์ สิ่งแวดล้อมยังคงดำรงอยู่ได้ตามธรรมชาติ ไม่มีผลกระทบต่อกลิ่น สี และรสชาติของน้ำ

3. มีสารคลอรีนในคลอรีนไดออกไซด์หรือไม่

- ไม่มีสารคลอรีนในคลอรีนไดออกไซด์เลย แม้ว่าคลอรีนไดออกไซด์จะมีคำว่าคลอรีนในชื่อ เป็นเพียงชื่อเท่านั้นสารคลอรีนไดออกไซด์มีความบริสุทธิ์ถึง 99.9%  มีความคงที่และไม่ก่อให้เกิดสารก่อมะเร็ง

4. คลอรีนไดออกไซด์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติหรือไม่

- ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา การประปา องค์การอาหารและยา และอีกหลายๆแห่งที่มีการยอมรับและแนะนำให้ใช้คลอรีนไดออกไซด์ในระบบแจกจ่ายน้ำ คลอรีนไดออกไซด์ได้ถูกใช้ในการฆ่าเชื้อในน้ำดิบมานานกว่า 66 ปีแล้วในประเทศแถบยุโรป และถูกแนะนำให้ใช้ในกระบวนการผลิตน้ำดื่มเมื่อปี 1994 ในน้ำตก Niagara ปัจจุบันนี้ มีผู้ใช้คลอรีนไดออกไซด์มากกว่า 1000 หน่วยงาน ในการบำบัดน้ำเสียของเทศบาล อย่างไรก็ตาม รูปแบบการใช้คลอรีนแบบดั้งเดิม (ใช้เครื่องกำเนิดคลอรีนไดออกไซด์) ยังไม่มีการรับประกันความปลอดภัยและน่าเชื่อถือได้ แต่คลอรีนไดออกไซด์ (GreenBioxide) ได้รับประกันความปลอดภัย, เชื่อถือได้ และแก้ปัญหาได้ 100 % แน่นอน

5. อะไรที่เป็นที่ยอมรับในการใช้กรีนไบออกไซด์ในการฆ่าเชื้อโรคในน้ำ

- มีการจดลิขสิทธิ์บัตรสูตร 0.45, 0.75 และ 1.0 ใช้ในการแก้ไขปัญหาของเหลว อัตราคงที่ ปลอดภัย สะดวกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เข้าถึงการฆ่าเชื้อ และการใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรีนไบออกไซด์ มีผลที่ยาวนานและยั่งยืนกว่า ไม่ก่อเกิดสารตกค้าง จำพวก คลอไรด์, คลอเรต และฟรีคลอรีน  

กรีนไบออกไซด์ ไม่ขึ้นอยู่กับความเป็นกรดด่าง เพราะมีคุณสมบัติเป็นแก็สที่สาสารถละลายในน้ำได้ ไม่มีละอองไม่มีกรดอ่อนเกิดขึ้นในสารละลาย อย่างไรก็ตาม ค่า ph ระหว่าง 4-10 ไม่ได้จำกัดและกำหนดให้เป็นค่าคงที่ในการทำงานของกรีนไบออกไซด์ นั่นคือ สามารถปรับการทำงานได้ในค่า ph ที่แตกต่างกัน

ุ6. คลอรีนไดออกไซด์ นอกจากใช้ในการฆ่าเชื้อในน้ำแล้วยังสามารถใช้กับอะไรได้อีก

- ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของ HACCP , กรมควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยและกรมควบคุมโรค)

 • อุตสาหกรรมสัตว์ปีก, สุกรและเนื้อสัตว์อื่นๆ, ปลา, กุ้ง
 • ผลไม้, ผัก และ ผลิตภัณฑ์นมโค
 • โรงหมัก/กลั่น โรงงานผลิตอาหารกระป๋อง
 • อุตสาหกรรมผลิตไอศกรีม(ใช้ในกระบวนการแช่เย็น,จัดส่งสินค้า)
 • โรคฆ่าสัตว์
 • โรงงานแปรรูปอาหารทะเล
 • ใช้ในการเกษตร เช่น ล้างดิน
- ใช้ในกระบวนการชะล้างสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตร ฟาร์มสัตว์ปีก, สุกร, วัว และ อื่นๆ สามารถใช้ทนแทนยา   ปฏิชีวนะหมดกังวลเรื่องยาปฏิชีวนะที่ตกค้างในสัตว์และพืช และยังใช้ในการทำความสะอาดฟาร์มได้ดีอีกด้วย

- ใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆและใช้ในการบำรุงหรือดูแลรักษาอุปกรณ์และสถานที่ประกอบการ เช่น    

 • โรงงานแอมโมเนีย (กระบวนการเคมี)
 • โรงน้ำมันและแก็ส
 • โรงงานเยื่อกระดาษ
 • โรงงานอิเล็กทรอนิค
 •  แท้งค์น้ำ , คูลลิ่งทาวเวอร์
 •  สระว่ายน้ำ
 •  โรงแรม, สปา
 •  โรงพยาบาล
 •  ระบบน้ำทิ้ง น้ำเสียจากโรงงาน
 •  ใช้ในกลุ่มเภสัชกรรรม
7.  ทำไม กรีนไบออกไซด์จึงเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า
- ปลอดภัย น่าเชื่อถือกว่า ไม่มีสารตกค้าง ฆ่าเชื้อโรคได้ ง่ายต่อการใช้งาน ประหยัดต้นทุน ประสิทธิภาพสูง ลดปัญหาที่จะตามมา เช่น น้ำเน่าเสียจากกระบวนการผลิต
view