สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ปัญหาการใช้เครื่อง Generator ผลิต คลอรีนไดออกไซด์

ปัญหาการใช้เครื่อง Generator ผลิต คลอรีนไดออกไซด์


ปัญหาการใช้เครื่อง Generator ผลิตคลอรีนไดออกไซด์


การใช้สาร คลอรีนไดออกไซด์ แบบเดิมเกิดจาก การทำปฏิกิริยา ของสารตั้งต้น 2ชนิด กรด ด่าง หรือ สาร 3 ชนิดกรด ด่าง และสารประกอบคลอรีน  ซึ่งเกิดปัญหาบ่อยๆคือ

  • เครื่องปั้มสารเคมีได้ไม่เท่ากัน ไม่สมดุล เกิดการสิ้นเปลืองสารเคมีมากกว่าเป็นจริง (หมดรวดเร็ว)
  • เครื่องปั้มสารเคมีไม่เท่ากัน ทำเกิดส่วนเหลือของสารตั้งต้น (  กรด ด่าง หรือสารประกอบคลอรีน )
  • เครื่องติดขัดหยุดการทำงานได้เสมอ หยุดซ่อมบ่อย กระทบกระบวนการผลิต
  • สารเคมีรั่วง่าย
  • การเกิดปฏิกิริยาของ เครื่องผลิตคลอรีนไดออกไซด์  จะมี by products ; chlorate,chlorites,chlorine 
  • เครื่องกำเนิด สาร 3 ชนิดกรด ด่าง และสารประกอบคลอรีน  เสี่ยงกับ สารประกอบคลอรีนตกค้างสูงมาก
  • มีความผิดผลาดในการ เทสารเคมีสลับกันได้ ก่อให้เกิดอัตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน
  • การเคลื่อนย้ายเครื่องผลิตฯ ทำได้อยาก ไม่สะดวกในส่วนผลิตหลาย line (ติดตั้งถาวาร)
  • อันตราย สารเกิดการระเบิดได้ 


view