สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กรีนไบออกไซด์ (Clo2) - การนำไปใช้

กรีนไบออกไซด์ (Clo2) - การนำไปใช้
การนำไปใช้

กรีนไบออกไซด์ เป็นสารฆ่าเชื้อออกฤทธิ์กว้าง มีปสิทธิภาพในการกำจัด เชื้อรา แบคทีเรีย ตะไคร่น้ำ โปรโตซัว และเชื้อไวรัสพัฒนามาเพื่อใช้ฆ่าเชื้อในระบบน้ำดื่ม อาหาร และเครื่องมืออุปกรณ์ 

กรีนไบออกไซด์ จากบริษัท ไฮโดรไบโอ เป็นนวัตกรรมใหม่ ใช้งานง่าย เพียงผสมสารสองตัวเข้าด้วยกัน

กรีนไบออกไซด์ คือคลอรีนไดออกไซด์ ความเข้มข้น 0.75 %  ในน้ำ มีส่วนประกอบของโซเดียมซัลเฟต และ โซเดียมคลอไรด์เพียงเล็กน้อย

การนำไปใช้ตามรายการด้านล่างเป็นเพียงแนวทางการการปรับใช้ กรีนไบออกไซด์ เท่านั้น เนื่องจากความหลากหลายของอุตสาหกรรม และสภาพของสิ่งแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ จึงมีความจำเป็นที่ต้องศึกษาพื้นที่ก่อนการใช้สาร กรีนไบออกไซด์ทุกครั้ง

กรีนไบออกไซด์ มีประสิทธิภาพสูงในการฆ่าเชื้อ ในแต่ละพื้นที่ ใช้ความเข้มข้นที่ต่างกัน ควรทำตามการแนะนำการใช้งานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะส่งผลสูงสุด

กรีนไบออกไซด์ ไม่ควรทำการผสมกับสารเคมีตัวอื่น เพราะอาจจะทำให้ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อน้อยลง

การฆ่าเชื้อในระบบน้ำดื่ม

การฆ่าเชื้อในน้ำใช้

การฆ่าเชื้อสำหรับพื้นผิวอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้

การฆ่าเชื้อในกระบวนการอาหาร

กรีนไบออกไซด์ ทำลายแบคทีเรีย รวมถึงเชื้อโรคที่เป็นอันตราย เช่น E.Coli  และยังควบคุม เชื้อรา และสปอร์เชื้อรา ลดความเสี่ยงของผู้บริโภค และเพิ่มอายุการผลิต 

การตกค้างของคลอรีนไดออกไซด์ในน้ำเสียจากกระบวนการทำความสะอาด ถูกย่อยสลายอย่างรวดเร็วกลายเป็นวัสดุอินทรีย์ที่ไม่เป็นอันตราย ดังนั้นการกำจัดน้ำเสียจึงไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

กรีนไบออกไซด์ ถูกนำมาใช้ในกระบวนการอาหาร (มาตรฐาน FSANZ 1.3.3) ซึ่งกำหนดไว้ให้มีคลอรีนไดออกไซด์ไม่เกิน 1 mg/kg ในการใช้งาน จะมีการคำนวณโดยเจ้าหน้าที่ๆเชี่ยวชาญ และให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด

การทำน้ำแข็ง

น้ำแข็งถูกใช้ในหลายๆอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการแช่อาหารทะเลสด การใช้กรีนไบออกไซด์กับเครื่องผลิตน้ำแข็ง นอกจากจะช่วยฆ่าเชื้อในน้ำแล้ว ยังยืดอายุการละลายของน้ำแข็ง ทำลายแบคทีเรีย ช่วยรักษาความสดใหม่ และลดกลิ่นไม่พึงประสงค์

การประมง

คลอรีนไดออกไซด์ ถูกใช้ในการล้างอาหารทะเล และปลา เพื่อฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดอุปกรณ์ ใช้ในน้ำในอุตสาหกรรม การทำความสะอาดที่เก็บของ และเรือหาปลา  โดยปกติ การใช้กรีนไบออกไซด์จะรักษาสภาพสุขอนามัย ควบคุมไบโอฟิล์ม และลดการเกิดกลิ่น

เกษตรกรรม, การทำไร่, ระบบไฮโดรโพนิค, และ สวนองุ่น

กรีนไบออกไซด์ สามารถใช้ในทุกๆสถานการณ์ ที่ต้องการควบคุมแบคทีเรีย เชื้อรา และตะไคร่น้ำ

กรีนไบออกไซด์ ไม่ได้ถูกกำหนดโดย APVMA เพื่อควบคุมโรคของพืช อย่างไรก็ตาม เราสามารถประยุกต์การใช้งานได้ ตามที่แสดงด้านล่าง ใช้ฆ่าเชื้ออุปกรณ์ เครื่องมือ พื้นผิว จุดต่างๆ กระบะเพาะพันธุ์ ระบบน้ำประปา พื้น กำแพง และอื่นๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดโรคต่อพืช

การใช้งาน

แนะนำการใช้งาน

ปลา

เหมาะสำหรับล้างภายในตัวปลา แช่ทิ้งไว้อย่างน้อย 1 นาทีเพื่อเพิ่มอายุการเก็บรักษา คงความสด และลดกลิ่นเหม็น

เนื้อปลา

แช่อย่างน้อย 1 นาทีเพื่อเพิ่มอายุการเก็บรักษา ลดกลิ่นเหม็น

หอย

แช่อย่างน้อย 1 นาที ใส่ในน้ำเย็นเพื่อสุขอนามัย เพิ่มอายุการเก็บรักษา และรักษาความสดใหม่

กุ้ง

ใส่ในบ่อน้ำเกลือที่เก็บกุ้ง เพื่อให้คลอรีนรักษาระดับของเกลือในน้ำ

ผักและผลไม้

ใช้ล้างผักและผลไม้ที่ยังไม่ได้แพ็ค หรือหลังเก็บเกี่ยว เพื่อเพิ่มอายุการเก็บรักษา และรักษาความสด

ผักสลัด

ใช้ล้างผักสลัด 1 นาที ก่อนแพ็ค เพื่อเพิ่มอายุการเก็บรักษาและ คงสีสดใส

เห็ด

ช่วยลดแบคทีเรียที่เกาะบนพื้นผิวของเห็ด

ระบบน้ำ

ควรใช้ในระบบน้ำเพื่อรักษาและควบคุมการฆ่าเชื้ออย่างต่อเนื่อง และสมบูรณ์

ที่เก็บของ

ใช้ทำความสะอาดเพื่อรักษาสุขอนามัยของห้องเก็บของและ ลดการเกิดกลิ่น

เรือประมง

ใช้ล้างพื้นผิวเพื่อฆ่าเชื้อและควบคุมกลิ่น โดยการสเปรย์ หรือฉีดพ่น

เครื่องมืออุปกรณ์

ใช้ฆ่าเชื้อโรคกับเครื่องมืออุปกรณ์ทุกชนิด

อนุบาลพืช

ใช้ฆ่าเชื้อพื้นผิว และอุปกรณ์ ที่ใช้ในการอนุบาลพืช เพื่อการเจริญเติบโตที่ดี ไม่มีโรครบกวน

อุปกรณ์ในฟาร์ม

ใช้ล้างฆ่าเชื้ออุปกรณ์อย่างน้อย 1 นาที โดยไม่ต้องล้างน้ำยาออก

พื้นที่ในฟาร์ม

ชะล้างสถานที่ เพื่อควบคุมแบคทีเรีย เชื้อรา ตะไคร่น้ำ และลดกลิ่นไม่พึงประสงค์

ไฮโดรโพนิค

ใช้ชำละล้าง ฆ่าเชื้อพื้นผิว สำหรับการปลูกพืช

ตัดแต่งดอกไม้สด

ใช้จุ่ม เพื่อยืดอายุ ความสด

ระบบชลประทาน

สำหรับ รายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ กรีนไบออกไซด์ สามารถติดต่อพนักงานได้ที่ 02-908-1808-9 , 086-34080033

view