สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

แนะนำ กรีนไบออกไซด์ - คลอรีนไดออกไซด์ (Clo2)

แนะนำ กรีนไบออกไซด์ - คลอรีนไดออกไซด์ (Clo2)

Green Bioxide® : Introduction


   บริษัทไฮโดรไบโอ เป็นบริษัทที่ดำเนินการในประเทศไทยผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับการดูแลน้ำภายในประเทศ รวมถึงอุตสาหกรรม และการใช้โดยทั่วไปบริษัท ไฮโดรไบโอ จำกัด ออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม  มีประสิทธิภาพสูงสุดและลดการฟอกน้ำและต้นทุนการฆ่าเชื้อโรคในน้ำ กรีนไบออกไซด์ เป็นวิธีแก้ปัญหาโดยใช้สารคลอรีนไดออกไซด์บริสุทธิ์ในน้ำ ซึ่งเป็นผลิตภัณพ์เด่นของบริษัทเรา


   สารคลอรีนไดออกไซด์ มีความแตกต่างจาก คลอรีนแก๊ส, โซเดียม ไฮโปคลอไรด์หรือแคลเซียมไฮโปคลอไรด์ ซึ่ง 3 อย่างนี้ เป็นตัวใช้ในการฆ่าเชื้อในน้ำ ซึ่งทำปฏิกิริยากับน้ำเปลี่ยนเป็นกรด ไฮโปคลอรัส (HCIO) ซึ่งเป็นวิธีการใช้คลอรีนแบบดั้งเดิม กรีนไบออกไซด์ เป็นแก๊สที่สามารถละลายในน้ำได้และไม่มีปฏิกิริยากับน้ำ มีประสิทธิภาพสูงในการฆ่าเชื้อแม่จะใช้ กรีนไบออกไซด์ เพียงเล็กน้อยกรีนไบออกไซด์ทำปฏิกิริยา กับ เชื้อรา, แบททีเรีย, ตะไคร่น้ำ, โปรโตซัว และเชื้อไวรัสมันทำงานโดยรบกวนการทำงานของเมมแบรนในจุลินทรีย์ กลไลไม่สามารถสร้าง หรือก่อตัวขึ้นมาได้วิธีการแบบดั้งเดิมในการสร้างคลอรีนไดออกไซด์ มีข้อจำกัดด้านต้นทุนเครื่องมืออุปกรณ์ความซับซ้อนและการควบคุม ความปลอดภัย และยังสร้าง คลอรีน คลอไรด์และ คลอเรตขึ้นมาอีกด้วย

Green Bioxide® is Chlorine Dioxide

   คลอรีนไดออกไซด์ ถูกนำมาใช้เมื่อ 200 กว่าปีมาแล้ว โดย Sir Humphrey Davy และถูกแนะนำให้ใช้ในการฆ่าเชื้อในน้ำ แต่มันก็ยังมีข้อจำกัดอยู่ ระหว่างปี 1950 คลอรีนไดออกไซด์ ได้ถูกนำมาใช้ในการฆ่าเชื้อน้ำบริโภค เพราะไม่มีกลิ่นของคลอรีนเจือปน และทุกวันนี้ มีการใช้คลอรีนไดออกไซด์ในการฆ่าเชื้อมากกว่า 900 แหล่งน้ำ ทั่วโลกการพัฒนาวิธีการใช้คลอรีนไดออกไซด์ เช่น กรีนไบออกไซด์ เป็นทางเลือกที่ดีกว่า และมีอัตราการใช้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ


Advantages of Green Bioxide 75 - ข้อดีของ กรีนไบออกไซด์ 75

   ด้วยลักษณะเฉพาะของคลอรีนไดออกไซด์ ในรูปแบบ กรีนไบออกไซด์ เป็นทางเลือกที่ส่งผล ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ และยังคงรักษาสภาพแวดล้อมโลกอีกด้วย ผลของการใช้คลอรีนจะทำให้เกิด คลอโรฟอร์ม, กรดคลอโรเอติก และไดออกซิน ส่วนการใช้กรีนไบออกไซด์ จะไม่สร้างสารเหล่านี้ กรีนไบออกไซด์สามารถทำงานได้ดีกว่า และครอบคลุมพื้นที่มากกว่า คลอรีน เมื่อใช้ในปริมาณที่เท่ากัน และไม่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ความสำคัญของคลอรีนไดออกไซด์ คือ สามารถทำลายไบโอฟิล์ม เมือก หรือโคลน ที่เกิดจากจุลินทรีย์บนพื้นผิวที่สัมผัสกับน้ำตลอดเวลา ทั้งแบคทีเรียที่เติบโตได้โดยใช้และไม่ใช้อากาศ ตะไคร่น้ำ เชื้อรา ไบโอฟิล์ม คือการก่อตัวของจุลินทรีย์ หากใช้คลอรีนในระดับปกติ-สูง ก็ไม่สามารถจำกัดไบโอฟิล์มได้

คลอรีนไดออกไซด์ มีประสิทธิภาพสูงกว่าคลอรีน ในการควบคุม Crytosporidium และ Fiardia

คลอรีนไดออกไซด์ มีประสิทธิภาพในการออกซิไดซ์ ธาตุเหล็ก แมงกานีส และซัลไฟล์ ซึ่งพบบ่อยในน้ำที่มีมลพิษ

รสชาติและกลิ่นของน้ำ ที่เกิดจากจุลินทรีย์ สามารถควบคุมได้ โดยการใช้ไบโอฟิล์ม

คลอรีนไดออกไซด์ ยังคงมีประสิทธิภาพ หากทำงานในระดับค่าความเป็นกรดด่างสูงกว่า pH 4-10


Applications - การนำไปใช้

มีการใช้งาน กรีนไบออกไซด์ อยู่ในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยส่วนใหญ่แล้วใช้ในระบบน้ำดื่ม เพื่อควบคุมกลิ่นและรสชาติในระบบน้ำดื่ม

การใช้งานอื่นๆ ได้แก่

 • -          ใช้จำกัดสิ่งปลอมปนในระบบคูลลิ่งทาวเวอร์
 • -          ใช้ฆ่าเชื้อในพื้นผิวที่ยากต่อการกำจัด
 • -          ใช้ควบคุมกลิ่น
 • -          ใช้ฆ่าเชื้อโรคและควบคุมกลิ่นในอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ใช้กับสัตว์เลี้ยงหรือฟาร์ม
 • -          ใช้ฆ่าเชื้อและลดกลิ่นในการขนส่งสัตว์
 • -          ใช้ฆ่าเชื้อในน้ำดื่มของสัตว์
 • -          ใช้การเกษตรกรรม- ฆ่าเชื้อถาดเพาะเมล็ดพันธุ์  หม้อ พื้นที่ทำงาน และเครื่องมืออุปกรณ์
 • -          ใช้สระว่ายน้ำ, สระ, บ่อน้ำ เพื่อความสวยงาม
 • -          ใช้ระบบชลประทาน
 • -          ใช้ในโรงเบียร์ , การบรรจุขวด
 • -          ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำมันและแก๊ส

Approvals - การยอมรับ/การอนุมัติ

 • Food standards Australia / New Zealand (FSANZ) General Food Standard 1.3.3 
 • Food Standards Australia / New Zealand (FSANZ) General Food Standard 1.3.3 
 • Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority (APVMA) 
 • National Health and Medical Research Council   
 • US EPA
 • USDA 

ขนาดที่ผลิต (สามารถปรับเปลี่ยนตามการใช้งาน)

ทางบริษัท ไฮโดรไบโอ จำกัด ผลิตคลอรีนไดออกไซด์ ในชื่อ Green Bioxide มีขนาด 20 ลิตร และ 200 ลิตร แต่ละขนาดประกอบด้วย 

1.  Green Bioxide  size 20 ลิตร ประกอบด้วย  

     -  Green Bioxide Premix A   ขนาด  18  ลิตร

     -  Green Bioxide Activator B  ขนาด   2 ลิตร

2.  Green Bioxide  size 200 ลิตร ประกอบด้วย  

     -  Green Bioxide Premix A   ขนาด  180  ลิตร

     -  Green Bioxide Activator B  ขนาด   20 ลิตร


Green Bioxide package size 20 L Green Bioxide package size 200 L

Tags : สารฆ่าเชื้อโรคในน้ำ ฆ่าเชื้อโรคในน้ำ เชื้อโรคในน้ำ คลอรีนไดออกไซด์ คลอรีน ไดออกไซด์ ไบโอฟิล์ม แก้ปัญหา น้ำเสีย

view