สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

บริษัท ไฮโดรไบโอ จำกัด 


บริษัท ไฮโดรไบโอ จำกัด ตั้งอยู่ที่จังหวัด ปทุมธานี ประเทศไทย เป็นโรงงานผลิตคลอรีนไดออกไซด์สำเร็จรูป พร้อมใช้งานในรูปแบบของเหลว ภายใต้ลิขสิทธิ์จากประเทศเนเธอแลนด์ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตนวัตกรรมใหม่ ทำให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์คลอรีนไดออกไซด์ให้มีความบริสุทธิ์ถึง 99.9% และปราศจากสารพิษข้างเคียงที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม


คลอรีนไดออกไซด์ คืออะไร ????

            กรีนไบออกไซด์ คือ คลอรีนไดออกไซด์ ที่ผสมสาร 2 ตัวเข้าด้วยกัน มีความเข้มข้น บริสุทธิ์ 99.9% ใช้ผสมในน้ำเพื่อฆ่าเชื้อโรคในน้ำ วิธีการของกรีนไบออกไซด์ที่ทางบริษัทผลิตจะแตกต่างกับวิธีการของคลอรีนไดออกไซด์แบบดั้งเดิม (ใช้เครื่องกำเนิดคลอรีนไดออกไซด์) โดยสิ้นเชิง วิธีการของกรีนไบออกไซด์สามารถสร้างคลอรีนบริสุทธิ์ได้ถึง 99.9% ส่วนวิธีการของคลอรีนไดออกไซด์แบบดั้งเดิมที่สร้างได้เพียง 30-40% ซึ่งวิธีการแบบดั้งเดิมยังสร้างสาร Trihalomethane และ Halo Acetic Acid ที่ก่อให้เกิดอันตราย

            การใช้คลอรีนที่มีอยู่ในท้องตลาดปัจจุบันได้มีการพิสูจแล้วว่าเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ซึ่งจะแตกต่างกับกรีนไบออกไซด์ ที่ไม่ก่อให้เกิดโทษ เป็นเคมีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมั่นใจได้ในคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล EN12671 ซึ่งไม่เกิดอันตรายต่อมุนษย์ สิ่งแวดล้อม และยังช่วยประหยัดต้นทุนแก่ลูกค้าที่นำไปใช้

            ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของบริษัทจะเกี่ยวข้องกับ “น้ำ” (น้ำดิบและน้ำเสีย) รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่อต้านเชื้อจุลินทรีย์ บริษัทยังมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์อื่นๆ เช่น โปรไบโอติกที่ดี (Friendly Probiotics) และผลิตภัณฑ์ที่หายาก (Rare earth products) ให้แก่ลูกค้าในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกฉัยงใต้ (ASEAN) ซึ่ง ขนะนี้ บริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและบริษัทหวังว่าจะช่วยให้ลูกค้าของเราประหยัดต้นทุน ช่วยแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ และพัฒนาความสามารถหรือประสิทธิภาพของลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรมให้ดีขึ้น

Killing Harmful Microbes,

Viral, Fungi in fresh

and processed food that you consume

WE CARE!

No More Industrial Pollutants

and Synthetic Waste dumped

onto Mother Earth...

WE CARE!

Water that you drink,

Water that poultry and livestock

depends upon for healthy growth...

WE CARE!

คลอรีนไดออกไซด์ : แก้ไขปัญหาอาหารทะเลสด คลอรีนไดออกไซด์ : แก้ไขปัญหาน้ำเสียจากอุตสาหกรรม คลอรีนไดออกไซด์ : แก้ไขปัญหาในโรงเลี้ยงสัตว์

คลอรีนไดออกไซด์ : แก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมผักผลไม้สด คลอรีนไดออกไซด์ : ผลิตภัณฑ์ของบริษัทของเรา

คลอรีนไดออกไซด์ : แก้ไขปัญหาระบบคูลลิ่งทาวเวอร์,

สระว่ายน้ำ,สปา

คลอรีนไดออกไซด์ : แก้ไขปัญหาระบบพืชไฮโดรโพนิค คลอรีนไดออกไซด์ : แก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรม อาหารแช่แข็ง คลอรีนไดออกไซด์ : แก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมผลิตน้ำดื่ม                  

My title