สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com


บริษัท ไฮโดรไบโอ จำกัด 


บริษัท ไฮโดรไบโอ จำกัด ตั้งอยู่ที่จังหวัด ปทุมธานี ประเทศไทย เป็นโรงงานผลิตคลอรีนไดออกไซด์สำเร็จรูป พร้อมใช้งานในรูปแบบของเหลว ด้วยเทคโนโลยีการผลิตนวัตกรรมใหม่ ทำให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์คลอรีนไดออกไซด์ให้มีความบริสุทธิ์ถึง 99.9% และปราศจากสารพิษข้างเคียงที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คลอรีนไดออกไซด์ คืออะไร ????

            กรีนไบออกไซด์ คือ คลอรีนไดออกไซด์ ที่ผสมสาร 2 ตัวเข้าด้วยกัน ความเข้มข้น 7500 ppm มีความเข้มข้น บริสุทธิ์ 99.9% ใช้ผสมในน้ำเพื่อฆ่าเชื้อโรคในน้ำ วิธีการของกรีนไบออกไซด์ที่ทางบริษัทผลิตจะแตกต่างกับวิธีการของคลอรีนไดออกไซด์แบบดั้งเดิม (ใช้เครื่องกำเนิดคลอรีนไดออกไซด์) โดยสิ้นเชิง วิธีการของกรีนไบออกไซด์สามารถสร้างคลอรีนบริสุทธิ์ได้ถึง 99.9% ส่วนวิธีการของคลอรีนไดออกไซด์แบบดั้งเดิมที่สร้างได้เพียง 30-40% ซึ่งวิธีการแบบดั้งเดิมยังสร้างสาร Trihalomethane และ Halo Acetic Acid ที่ก่อให้เกิดอันตราย

            การใช้คลอรีนที่มีอยู่ในท้องตลาดปัจจุบันได้มีการพิสูจน์แล้วว่าเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ซึ่งจะแตกต่างกับกรีนไบออกไซด์ ที่มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมั่นใจได้ในคุณภาพและได้รับมาตรฐานยุโรป EN12671 ให้เป็นเคมีที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคของมนุษย์ เป็นเคมีที่ปลอดภัยต่อมนุษย์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยังช่วยประหยัดต้นทุนแก่ลูกค้าที่นำไปใช้

            ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของบริษัทจะเกี่ยวข้องกับ “น้ำ” (น้ำดีและน้ำเสีย) รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่อต้านเชื้อจุลินทรีย์ บริษัทยังมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์อื่นๆ เช่น โปรไบโอติกที่ดี (Friendly Probiotics) และผลิตภัณฑ์ที่หายาก (Rare earth products) จำหน่ายให้แก่ลูกค้าในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia) ซึ่ง ขนะนี้ บริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่มากมายและบริษัทหวังว่าจะช่วยให้ลูกค้าของเราประหยัดต้นทุน ช่วยแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ และพัฒนาความสามารถหรือประสิทธิภาพของลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรมให้ดีขึ้น

Killing Harmful Microbes,

Viral, Fungi in fresh

and processed food that you consume

WE CARE!

No More Industrial Pollutants

and Synthetic Waste dumped

onto Mother Earth...

WE CARE!

Water that you drink,

Water that poultry and livestock

depends upon for healthy growth...

WE CARE!

คลอรีนไดออกไซด์ : แก้ไขปัญหาอาหารทะเลสด คลอรีนไดออกไซด์ : แก้ไขปัญหาน้ำเสียจากอุตสาหกรรม คลอรีนไดออกไซด์ : แก้ไขปัญหาในโรงเลี้ยงสัตว์

คลอรีนไดออกไซด์ : แก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมผักผลไม้สด คลอรีนไดออกไซด์ : ผลิตภัณฑ์ของบริษัทของเรา

คลอรีนไดออกไซด์ : แก้ไขปัญหาระบบคูลลิ่งทาวเวอร์,

สระว่ายน้ำ,สปา

คลอรีนไดออกไซด์ : แก้ไขปัญหาระบบพืชไฮโดรโพนิค คลอรีนไดออกไซด์ : แก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรม อาหารแช่แข็ง คลอรีนไดออกไซด์ : แก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมผลิตน้ำดื่ม 

My title